W poszukiwaniu przestrzeni

Wyjdź poza kartkę.
Przestrzeń w ujęciu „nie-tradycyjnym” i „nie-tendencyjnym”.
Inspiracje od Martine Feipel & Jean Beachmeil.