Ucieczka z miasta

Dwa piętra, 350 m2.

Zdjęcia: Krista Keltanen